Hij geeft critici gelijk die het oneerlijk noemen dat bedrijven zieke werknemers twee  jaar loon moeten doorbetalen en daarna ook nog een ontslagvergoeding moeten meegeven. Ook naar het ontslagrecht wil hij kijken.

Dat heeft de minister gistermiddag gezegd na een gesprek met voorman Michaël van Straalen van MKB Nederland. Die stelde eerder deze week dat de wet averechts werkt. Ondernemers zijn huiverig om vaste contracten uit te delen, onder meer omdat ze bij ontslag een transitievergoeding moeten betalen. Asscher: ,,Ik heb Van Straalen gevraagd: wat wil je dan anders? Als het beter kan, ben ik altijd bereid daar naar te kijken.”

Concreet noemt de minister al twee knelpunten, die deskundigen woensdag aandroegen in de Tweede Kamer:

  • ,,Na twee jaar loon doorbetalen kan het onbillijk zijn om ook nog een transitievergoeding te betalen, zeker als je als bedrijf je best hebt gedaan voor de reïntegratie van de zieke werknemer. Zo’n bedrijf zou je willen belonen. Ik vind dat de critici daar wel een punt hebben.”
  • Ook het ontslagrecht verdient mogelijk verbetering. Juristen en kantonrechters vinden de huidige wet te zwart-wit en pleiten voor een ‘restcategorie’ op basis waarvan je contracten kunt ontbinden. ,,Ik ben bereid daarover het gesprek aan te gaan,”

De uitgangspunten van de wet moeten volgens de minister echter wel overeind blijven: dat werknemers worden beschermd tegen willekeur en meer zekerheid krijgen. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de Wet werk en zekerheid, waarop steeds meer kritiek komt.

Bron: www.deondernemer.nl