In veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen dat medewerkers naast hun werk geen nevenwerkzaamheden mogen doen. Dit beding verandert. Vanaf 1 augustus mogen werknemers namelijk in beginsel wél ander werk naast hun baan verrichten. Als werkgever kun je het alleen verbieden als er een zogenoemd objectieve rechtvaardigingsgrond voor bestaat. Denk aan belangenverstrengeling, het beschermen van bedrijfsinformatie en de gezondheid en veiligheid van de werknemer, of als het in strijd is met de Arbeidstijdenwet. Bijvoorbeeld als iemand fulltime werkt en daarnaast nog een fulltime baan neemt.

Vooraf een rechtvaardigheidsgrond vastleggen in het arbeidscontract is niet nodig. Net zoals het onnodig is om alle bestaande arbeidscontracten te vernieuwen. Wel kun je erin opnemen dat de werknemer vooraf toestemming moet vragen voor de nevenwerkzaamheden, zodat als het gaat spelen, je het kunt toetsen aan de objectieve rechtvaardigingsgronden.