Heeft u naast landbouw andere activiteiten op uw bedrijf? En is landbouw niet de grootste activiteit? Dan kunt u problemen krijgen met de uitbetaling van uw betalingsrechten.

Andere activiteiten

U heeft naast landbouw andere activiteiten op uw bedrijf als u bijvoorbeeld:

  • een zzp-er bent.
  • een camping beheert.
  • aan verbrede landbouw doet (bijvoorbeeld een zorgboerderij).

Zolang de landbouwactiviteit de hoofdactiviteit is, kunt u betalingsrechten blijven benutten. Zijn één van de overige activiteiten de belangrijkste activiteit, dan kunt u alleen onder voorwaarden betalingsrechten benutten. Als dit op uw bedrijf speelt, dan heeft u begin maart hierover een brief van RVO ontvangen.

Inkomenstoets

In de brief is aangegeven dat, als u middels een accountantsverklaring kunt aantonen dat u aan de inkomenstoets voldoet, u betalingsrechten kunt blijven benutten. Met de inkomenstoets moet u aantonen, dat u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • minimaal 1/3 van uw inkomsten is afkomstig uit landbouw.
  • het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen bedraagt minimaal 5% van de totale inkomsten uit niet landbouwactiviteiten.

De accountantsverklaring moet u jaarlijks indienen bij RVO. Via uw adviseur kunt u een accountantsverklaring laten opstellen.

Let op!

Is een andere activiteit dan landbouw uw belangrijkste activiteit? Dan kan het benutten van betalingsrechten in gevaar komen. Zoek tijdig naar oplossingen om dit te voorkomen.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.