Wilt u de eco-activiteit ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzetten voor de eco-regeling? En heeft u de waarde nodig? Dan is het van belang om uw niet-productieve areaal in beeld te brengen. Voor de basispremie speelt dit in 2023 geen rol.

 

Niet bij bepaalde vrijstellingen

Bij de eco-regeling speelt het ‘niet-productief areaal’ geen rol voor:

  • Bedrijven met meer dan 75% grasland (o.a. derogatiebedrijven).
  • Volledig biologische bedrijven.

 

Berekening alleen als ‘waarde’ nodig is

Heeft u minder dan 4% niet-productief areaal? Dat hoeft geen probleem te zijn. U wordt niet gekort. Echter wanneer u de eco-activiteiten ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ inzet dan telt de waarde hiervan niet mee.

 

Niet-productief areaal op of aangrenzend aan bouwland

Voor uw niet-productief areaal tellen alleen elementen mee die liggen op of grenzen aan uw bouwland (incl. tijdelijk grasland). Zowel de elementen als het bouwland moet u op 15 mei in gebruik hebben.

 

Bepalen aanwezig niet-productief areaal

Op basis van uw intekening bij RVO kunt u de oppervlakte bepalen van uw landschapselementen en overige niet-productieve elementen. Bij de bepaling van uw niet-productief areaal mag u gebruik maken van zogenaamde ‘weegfactoren’. Bij een hogere weegfactor telt een oppervlakte zwaarder mee.

 

Inzetten verplichte bufferstroken als niet-productief areaal

Heeft u de waarde van de ‘kruidenrijke bufferstroken’ en/of ‘groene braak’ nodig, maar heeft u onvoldoende niet-productief areaal? Dan kunt u overwegen om hiervoor bredere bufferstroken te maken of een strook groene braak aan te leggen. Een afweging van kosten en opbrengsten.

 

Let op!

Uw ‘niet-productief areaal’ is in 2023 alleen van belang als u bepaalde eco-activiteiten inzet en de waarde hiervan nodig hebt.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.