De Tweede kamer is akkoord met enkele wijziging van de Meststoffenwet t.a.v. de ‘Grondgebondenheid Melkvee’. De Eerste Kamer heeft de wijzigingen nog niet goedgekeurd. Daarmee zijn ze nog niet definitief. De verwachting is dat de wijzigingen gedeeltelijk met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

 

Knelgevallenregeling

Bedrijven die door ‘buitengewone omstandigheden’ ((dier)ziekten, overlijden, vernietiging van de stal) in 2014 minimaal 5% minder hebben geproduceerd (fosfaatproductie) kunnen voor de knelgevallenregeling in aanmerking komen.

 

Infrastructuur

Raakt u grond tijdelijk kwijt door het aanleggen van ‘infrastructuur’? Dan kunt u deze grond onder voorwaarden toch meetellen voor uw grondgebondenheid.

 

Voer-mestcontract vanaf 2018?

Er is ook een mogelijkheid opgenomen om grond, die een ander in gebruik heeft, mee te tellen voor de grondgebondenheid. Hierbij moet u schriftelijk vastleggen dat u mest aanwendt op de grond en het geteelde ruwvoer afneemt. De details moeten nog worden uitgewerkt. Waarschijnlijk kan dit pas per 2018 worden toegepast.

 

Let op!

Houd de besluitvorming in de gaten, zodat u hier op in kunt spelen als de regeling definitief is.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadviseur Mariska van der Veldt. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: mariska.van.der.veldt@wea-nh.nl.