Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start per 1 januari 2023. Vele onderdelen zijn wezenlijk anders dan het huidige GLB. Bijvoorbeeld het vervallen van de betalingsrechten en de nieuwe eco-regeling. Ook verloopt de aanvraagprocedure in drie stappen.

 

Nationaal Strategisch Plan (NSP)

Onlangs is het NSP gepubliceerd. Hierin staat hoe Nederland uitvoering geeft aan het nieuwe GLB. Diverse (detail)regels zijn nu bekend.

 

GLB-subsidies vanaf 2023

Binnen het nieuwe GLB gelden o.a. de volgende grondgebonden subsidies:

  • Basispremie, met toeslag voor de eerste 40 ha.
  • Eco-premie uit de eco-regeling.
  • Toeslag Jonge landbouwers (uitfasering huidige toeslag).
  • Brede weersverzekering.

 

Aanvraagprocedure in drie stappen

Binnen het huidige GLB kon u uw GLB-subsidies aanvragen middels de gecombineerde opgave (GO). Vanaf 2023 verloopt uw aanvraag in drie stappen:

  • Aanmelding voor deelname aan het GLB (incl. geplande eco-activiteiten).
  • Opgave perceelsgegevens en ‘definitieve’ eco-activiteiten met de GO.
  • Definitieve aanvraag in het najaar.

 

Aanmelden voor GLB-subsidies: uitstel voor het jaar 2023!

Normaal gesproken moet u zich voorafgaand aan het kalenderjaar aanmelden bij RVO. Aangezien de regels voor het nieuwe GLB zeer laat bekend zijn geworden, is de aanmeldprocedure uitgesteld. Wilt u in 2023 GLB-subsidies ontvangen? Dan moet u zich in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023 aanmelden bij RVO.

 

Doorgeven gegevens bij aanmelding

Bij de aanmelding moet u uw bouwplan doorgeven. Hiervoor moet u eerst ‘Mijn.percelen’ actualiseren. Heeft u landschapselementen in gebruik? Dan moet u deze ook opnemen in ‘Mijn.percelen’. Hiervoor komt een nieuwe kaartlaag.
Ook moet u doorgeven welke eco-activiteiten u van plan bent om uit te voeren.

Voor deelname aan het nieuwe GLB moet u zich tijdig aanmelden. Dit kan gelijk met de GO. Houd er rekening mee dat u ook landschapselementen en sloten moet intekenen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya