Wilt u dit jaar gebruik maken van derogatie? Dan kunt u t/m 4 september een derogatievergunning aanvragen. Let op enkele nieuwe derogatievoorwaarden en de nieuwe data voor o.a. opstellen bemestingsplan en geldigheid grondmonsters.

 

Derogatievoorwaarden

Voor derogatie voor de jaren 2020 en 2021 gelden de ‘gebruikelijke’ voorwaarden, zoals de 80%-graslandeis en de stikstofnorm van 230 of 250 kg/ha. Er zijn echter ook enkele nieuwe voorwaarden ingevoerd.

 

Extra voorwaarden

Voor ‘Derogatie 2020-2021’ gelden enkele nieuwe voorwaarden:

  • U mag een sleepvoetbemester alleen nog op klei- en veengrond gebruiken wanneer de buitentemperatuur 20˚C of lager is.
  • Voor eind dit jaar moet u, als derogatiebedrijf, gecoacht worden over de stikstofmaatregelen. De details zijn nog niet bekend.
  • Vanaf 2021 kunnen deelnemers aan de ‘Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van rundveedrijfmest’ geen gebruik meer maken van derogatie.

Daarnaast zijn de wettelijke regels t.a.v. het emissiearm aanwenden van dierlijke mest, nu ook derogatievoorwaarden geworden. Voldoet u hier niet aan, dan kan nu ook derogatie worden ingetrokken.

 

Nieuwe data

Aangezien derogatie pas zeer laat bekend is geworden, zijn voor dit jaar enkele nieuwe data voor derogatie vastgesteld. Zo moet u uiterlijk 4 september:

  • uw derogatievergunning aanvragen;
  • uw bemestingsplan opstellen;
  • nieuwe grondmonsters hebben laten analyseren;
  • aanvullende gegevens indienen, als u dat in januari nog niet hebt gedaan.

 

Geldigheid grondmonsters

Grondmonsters voor derogatie mogen dit jaar maximaal 5 jaar geldig zijn. Dit betekent dat derogatiemonsters met een analysedatum vanaf 4 september 2015 nog geldig zijn. Grondmonsters voor fosfaatdifferentiatie blijven maximaal 4 jaar geldig (vanaf 15 mei 2016).

 

Let op!

De nieuwe data voor derogatie zijn bekend. Zorg dat u tijdig uw derogatievergunning aanvraagt en betaalt.
Stel, eventueel samen met uw adviseur, uw bemestingsplan op.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-medewerkers via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.