Vanaf 2024 gelden enkele nieuwe eco-activiteiten. Daarnaast worden wijzigingen doorgevoerd bij ‘weidegang’. Ook zijn soms punten, waarden en toegestane gewassen aangepast.

 

Nieuwe eco-activiteiten

Vanaf 2024 kunt u ook de volgende eco-activiteiten toepassen:

  • Precisie gewasbescherming.
  • Precisie bemesting.
  • Fertigatie

 

Inhoud eco-activiteiten

Bij ‘precisie gewasbescherming’ en ‘precisie bemesting’ kunt u de stappen meten, beslissen en uitvoeren ‘realtime’ toepassen of los van elkaar middels bijvoorbeeld taakkaarten. Bij fertigatie gaat het om het, op perceelniveau, bemesten met oplosbare meststoffen via een irrigatiesysteem.

 

Wijzigingen eco-activiteit ‘weidegang’

De eco-activiteiten ‘overdag weiden’ en ‘dag en nacht weiden’ wijzigen:

  • Weiden categorie 1: tenminste 1.500 uur weiden per jaar.
  • Weiden categorie 2: tenminste 2.500 uur weiden per jaar.

 

Geen eisen aan periode en uren/dag

Bij weidegang worden geen nadere eisen gesteld aan de periode waarbinnen u uw melkkoeien moet weiden. Ook gelden er geen eisen voor het aantal uren per dag. Op jaarbasis moet u wel voldoen aan het totaal aantal uren weiden. Het aantal uren is fors verhoogd, waardoor de eco-activiteit weidegang voor u wellicht (veel) meer inspanning vraagt.

 

Controle via certificerende instantie

Bepaalde voorwaarden, zoals het bijhouden van de weidegang in de weidekalender, worden opgenomen in een certificeringsschema. Erkende certificerende instanties, die nu ook vanuit de zuivel deze controles doen, worden verantwoordelijk voor controle.

 

Instapeis, punten en waarden

Voor het jaar 2023 was het aantal benodigde punten, om aan de instapeis te voldoen, verlaagd voor de thema’s ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’. Deze tijdelijke verlaging geldt niet meer vanaf 2024. Hierdoor moet u wellicht meer activiteiten inzetten die goed scoren op deze thema’s.

 

Enkele wijzigingen punten en waarden

Voor de nieuwe eco-activiteiten zijn punten en waarden toegekend. Daarnaast is de waarde voor de eco-activiteit ‘Vezelgewas’ flink verhoogd. De waarden voor ‘Heg/haag/struweel’ zijn daarentegen verlaagd. Ook zijn de punten bij ‘Biologische bestrijding’ iets aangepast.

 

Niet bij weidegang

Ondanks de forse verzwaring van de eco-activiteiten voor weidegang, zijn het aantal punten en de waarden niet verhoogd.

 

Nieuwe gewascodes en wijzigingen toegestane gewassen

Vanaf 2024 gelden enkele nieuwe gewascodes. Deze zijn meestal ingevoerd om een gewasgroep te splitsen en/of te verduidelijken, zoals bijvoorbeeld bij groenbemesters en rogge. Daarnaast is bij verschillende eco-activiteiten de lijst met toegestane gewassen iets uitgebreid. Dit geldt met name bij de eco-activiteiten ‘Rustgewas’, ‘Groenbedekking’ en ‘Kruidenrijk grasland’.

 

Let op!

De eco-regeling is vaak een hele puzzel. Wij kunnen u ondersteunen bij het nemen van de juiste keuzes. Neem hiervoor contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.