Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op RVO.nl de Energielijst voor 2020 bekendgemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

De EIA is een fiscale faciliteit die bedoeld is om energiezuinige investeringen te stimuleren. De Energielijst bevat zeven categorieën aan bedrijfsmiddelen, te weten: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en energieadvies.

Net als in 2019 bedraagt de EIA in 2020 45% van het investeringsbedrag. De EIA geldt alleen voor nieuwe bedrijfsmiddelen. De extra aftrek van 45% komt boven op de normale afschrijvingen op het bedrijfsmiddel. Daarbij geldt dat het bedrijfsmiddel alleen in aanmerking komt voor de EIA indien het ten minste € 2.500 kost. Het maximumbedrag aan investeringen waarover u EIA kunt krijgen, bedraagt in 2020 € 124 miljoen.