1. Bij concernverband geldt als hoofdregel dat de omzetdaling van gehele groep bepalend is
  2. Als de onderneming gestart is na 1 januari 2019, geldt als referentieperiode: datum van de start van de onderneming in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 4 maanden.
  3. Ook bij overgang van de onderneming in 2019 mag de verkrijger dezelfde referteperiode kiezen als de startende ondernemer
  4. De onderneming die in 2019 onderdelen of activiteiten heeft afgestoten moet verplicht ook een andere referteperiode kiezen (namelijk het moment van afstoten van het laatste onderdeel of activiteit tot en met 29 februari 2020)

 

Berekening omzetverlies

De berekening van uw omzetverlies gaat als volgt:

  1. Neem uw totale omzet van 2019
  2. Deel dit bedrag door 3. Dit is de gemiddelde omzet over 4 maanden
  3. Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag

De omzetdaling wordt vastgesteld door de gekozen (geprognosticeerde) 4-maandsomzet van 2020 te vergelijken met 1/3 van de omzet over 2019.

Bijvoorbeeld:

▪ Omzet 2019: 1.200.000 euro (1/3 = 400.000 euro) ▪ omzet 2020 over juni, juli, aug en sept: 180.000 euro ▪ omzetdaling = 55%.