NOW voortgezet in derde kwartaal 2021

De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet gewijzigd, wat betekent dat maximaal 85% van de loonkosten gecompenseerd wordt bij een omzetverlies van 100%. Bij een geringer omzetverlies wordt de NOW evenredig verminderd.

 

Inhoud ook verder ongewijzigd

Verder blijft de looncompensatie per werknemer gemaximeerd op twee keer het maximumdagloon en ook de loonsomvrijstelling – het bedrag waarmee de loonsom mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW – blijft gehandhaafd op 10%. De forfaitaire opslag op het loon – de toeslag op het loon vanwege bijkomende kosten voor werkgeverslasten, zoals vakantiegeld – blijft 40%.

 

Referentiemaand gewijzigd

De referentiemaand wordt wel gewijzigd. Dit betekent dat voor de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom over februari 2021 in plaats van juni 2020.

 

TVL telt niet langer mee als omzet

Ook is besloten dat vanaf de NOW 3, dus vanaf oktober 2020, de TVL (tegemoetkoming vaste lasten, zie hierna onder punt 2) voor de NOW niet meer meetelt als ‘omzet’. Hierdoor zullen ondernemers een hoger omzetverlies voor de NOW realiseren, wat tot een hogere tegemoetkoming leidt.

 

Soepele terugbetaling NOW

Het kabinet heeft nogmaals benadrukt dat voor eventuele terugbetalingen van NOW-subsidies een soepel beleid wordt gehanteerd. Zo kan er eenvoudig een betalingsregeling worden aangevraagd, wordt er geen rente berekend en worden bedragen tot € 500 niet ingevorderd.