Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW ook dit jaar subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen. De subsidie voor een volledige praktijkleerplaats kan oplopen tot 2.700 euro, zo meldt PNO.

Het betreft leerwerkplaatsen in het schooljaar 2015/2016. Bedrijven en instellingen die hiervan willen gebruikmaken kunnen van 2 juni tot en met 15 september (17:00 uur) subsidie aanvragen. Dit geschiedt dus met terugwerkende kracht.

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld als tegemoetkoming in de begeleidingskosten van bepaalde groepen werknemers. Dit zijn onder andere:

  • werknemers die vmbo-leerwerktrajecten volgen in het voortgezet onderwijs;
  • werknemers die de mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen;
  • werknemers die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal of deeltijd);
  • werknemers die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen de (private) werkgever en een universiteit).

Net als in 2015 is er dit jaar 205 miljoen euro beschikbaar, waarbij de subsidie voor een volledige praktijkleerplaats kan oplopen tot 2.700 euro, zo meldt PNO. Dit bedrag kan lager uitvallen als het budget uitgeput raakt.

Aanvragen 
Werkgevers kunnen aanvragen indienen via het digitale aanvraagformulier van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit aanvraagformulier staat vanaf 2 juni 2016 online. Om dit formulier in te vullen, hebben aanvragers eHerkenning nodig.

Bron: www.accountancyvanmorgen.nl