Ook in 2016 bestaat de mogelijkheid om, in het kader van betalingsrechten, een aanvraag uit de Nationale Reserve (NR) te doen. Hiervoor gelden wel specifieke regels.

Wanneer?

Een aanvraag voor betalingsrechten uit NR geldt:

  • voor starters.
  • voor Jonge landbouwers.
  • voor percelen die in 2015 voor algemeen belang uit de landbouw waren onttrokken.
  • bij overmacht-situaties in 2015.

Hoeveel?

De waarde van een betalingsrecht uit de NR bedraagt in 2016 € 284 per recht (basispremie).

Aanvragen?

Betalingsrechten uit de NR kunt u aanvragen via de Gecombineerde Opgave (GO). Of u in aanmerking komt en of u hiermee voordeel kunt behalen, is afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

Let op!

In specifieke bedrijfssituaties kan een aanvraag Nationale reserve 2016 interessant zijn. Laat u informeren, voordat u met de GO een aanvraag indient.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.