Op 11 mei heeft het bestuur van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het openstellen van de subsidiemogelijkheid van het Landbouwportaal geaccordeerd. Er is weer nieuw subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland beschikbaar gesteld.

 

Aanvragen vanaf  7 juni

De subsidie is bedoeld voor boeren in het werkgebied van het hoogheemraadschap die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Aanvragen kunnen naar verwachting vanaf 7 juni worden ingediend via www.landbouwportaalnoordholland.nl.

 

Pas subsidie na bedrijfsbezoek

Als u gebruik wilt maken van deze subsidie dient u wel eerst een bedrijfsbezoek te hebben gehad van een coach. Deze afspraak kunt u inplannen via de website.