De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO₂) verminderen.

De SDE++ subsidie wordt van 24 november tot 17 december weer opengesteld door RVO in verschillende fases.

De SDE++ subsidie is aan te vragen voor de volgende hoofdcategorieën:

  • Hernieuwbare elektriciteit
  • Hernieuwbare warmte
  • Hernieuwbaar gas
  • Co2-arme warmte
  • Co2-arme productie

 

Let op

Als u gebruik wilt maken van de SDE++ subsidie is het van belang dat u vooraf de (eventueel) benodigde vergunningen in bezit heeft.

 

Meer weten of hulp nodig?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van SDE++ subsidie, of wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen, neem dan contact op met onze subsidieadviseurs. Dat kan via telefoonnummer 088 2824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl.