Wij ontvangen graag een complete opgave van de in 2020 aan personeel ter beschikking gestelde auto’s. Een overzicht van de auto’s in de salarisadministratie kunt u bij ons opvragen óf op de loonstroken terugvinden.

 

Bedrijfsauto’s

Is er aan een werknemer een auto ter beschikking gesteld, dan dient u na te gaan of er al dan niet terecht een bijtelling is toegepast en of hierbij de juiste cataloguswaarde is gehanteerd. Als er geen bijtelling wordt toegepast, maar wel een auto ter beschikking is gesteld, dan dient de werkgever bij een eventuele controle door de belastingdienst aan te kunnen tonen waarom dit niet heeft plaatsgevonden. Dit kan door middel van een door de belastingdienst afgegeven ‘verklaring geen privégebruik auto’, een sluitende kilometeradministratie of een schriftelijke afspraak met de belastingdienst.

 

Overige wijzigingen

En zijn er nog wijzigingen die in de loonadministratie over 2020 verwerkt moeten worden? Vermeld dit dan in dezelfde bijlage onder het kopje ‘overige opmerkingen’. Wilt u hierbij in het bijzonder nagaan of alle op de loonspecificaties verwerkte NAW-gegevens nog correct zijn?