In de GO moet u per perceel gegevens invullen voor ‘Mest’ en ‘GLB’. Dit geldt o.a. voor de opgave van uw (EA-)vanggewassen. Naast het gewas is o.a. ook de zaaidatum van belang. U vult deze gegevens in bij ‘Volgteelt’.

 

EA-vanggewas voor invulling vergroeningseis

Wilt u uw verplichtingen t.a.v. de vergroeningseisen (deels) invullen met EA-vanggewassen? Dat moet u van deze EA-vanggewassen gegevens invullen bij de betreffende percelen, zoals het soort vanggewas, de categorie en de zaaidatum (of oogstdatum van de hoofdteelt bij onderzaai).

 

Zaaidatum voor verplichte teeltperiode

Een EA-vanggewas moet u tenminste 8 weken telen. Voor de controle van deze termijn gaat RVO in eerste instantie uit van de opgegeven zaaidatum. Het is van belang om de toekomstige zaaidatum zo goed mogelijk in te schatten. U kunt de inzaaidatum, onder voorwaarden, later nog aanpassen.

 

Ruim opgeven EA-vanggewassen

Het is verstandig om bij zoveel mogelijk percelen EA-vanggewassen op te geven. U bent dan later in het seizoen flexibeler bij de daadwerkelijke inzaai. Teelt u op een perceel toch geen EA-vanggewas, dan hoeft u dat niet te melden. U moet natuurlijk wel aan de 5%-eis blijven voldoen.

 

Verplicht vanggewas na mais op zand-/lössgrond

Teelt u mais op zand-/lössgrond? Dan bent u verplicht om een vanggewas te telen. Bij de opgave moet u ook de inzaaidatum opgeven. Daarbij is het vooral van belang of deze datum uiterlijk 1 oktober is of na 1 oktober. Dit heeft te maken met de eisen die aan het vanggewas worden gesteld. Ook deze inzaaidatum kunt u later aanpassen.

 

Let op!

Naast het EA-vanggewas en het verplichte vanggewas na mais op zand- en lössgrond kunt u ook andere volgteelten opgeven. Voor deze volgteelten kunt u mogelijk een extra stikstofnorm toepassen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.