In het kader van de ‘Stikstofproblematiek’ heeft LNV een tweetal opkoopregelingen aangekondigd. Hiermee moet de stikstofdepositie op overbelaste natuurgebieden verminderen. De regelingen zijn nog niet definitief, wel zijn inmiddels de conceptregelingen bekend gemaakt.

 

Twee opkoopregelingen: landelijk en provinciaal

De volgende opkoopregelingen worden later dit jaar opengesteld:

 • Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv).
 • Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA), ‘piekbelasters’.

Beide opkoopregelingen hebben als doel de stikstofdepositie te verminderen door het beëindigen van veehouderijlocaties. Wilt u hieraan deelnemen? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de productierechten die u in moet leveren en voor de waardevermindering en sloop van uw stallen (incl. voer- en mestopslagen e.d.). Er zijn wel verschillen in de regelingen. Zie de belangrijkste hieronder.

 

Regeling Landelijke beëindiging veehouderijlocatie (Lbv)

De overheid subsidieert het beëindigen van de veehouderijactiviteiten. Hierbij gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt alleen voor bedrijven met kippen, kalkoenen, varkens en melkvee.
 • De stikstofdepositie is op alle overbelaste Natura 2000-gebieden in totaal minimaal 50 mol stikstof per jaar.
 • U ontvangt een vergoeding per m2 stal afhankelijk van de leeftijd.
 • U mag op een andere locatie geen diersoorten (varkens, pluimvee en/of melkvee) gaan houden die u ook op de te beëindigen locatie hield.
 • U vraagt zelf subsidie aan.

 

Maatregel gerichte aankoop en beëindiging (MGA)

Deze provinciale regeling is eerder opengesteld geweest en staat bekend onder de opkoopregeling ‘piekbelasters’. De provincie kan een vergoeding geven voor beëindigen van de veehouderijactiviteiten, maar kan ook de gehele locatie opkopen. Verder gelden o.a. de volgende voorwaarden:

 • Geldt voor alle landbouwsectoren, dus bijvoorbeeld ook voor vleeskalveren, melkgeiten, konijnen en eenden.
 • De stikstofdepositie (binnen 25 km) moet op tenminste één Natura 2000-gebied een bepaalde drempelwaarde overschrijden. Per Natura 2000-gebied is een drempelwaarde vastgesteld.
 • U mag op een andere locatie alleen diersoorten gaan houden waarvoor u productierechten nodig heeft.
 • De provincie bepaalt welke bedrijven in aanmerking komen.
 • De subsidie wordt aan de provincie betaald.
 • Middels taxatie wordt de te ontvangen vergoeding bepaald.

 

Opkoop landbouwgrond

In beide regelingen is het mogelijk (niet verplicht) dat landbouwgrond wordt opgekocht. Dit zal in overleg tussen de partijen plaatsvinden.

 

Ingangsdatum nog niet bekend

Wanneer deze regelingen ingaan is nog niet bekend. Voor de landelijke regeling komt later een openstellingsperiode.

 

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf te beëindigen?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder. Er spelen immers veel meer zaken dan alleen een opkoopregeling.