In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.

 

Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook

Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze reden telt een bufferstrook niet mee bij de oppervlakte ‘mest’. Dit moet u zelf aangeven in de GO.

 

Bufferstrook onderdeel van perceel

Tekent u een bufferstrook niet apart in? Dan is de bufferstrook een onderdeel van het perceel. En telt daardoor mee bij het totale oppervlakte (‘Voorgestelde oppervlakte Mest’). In deze situatie moet u uw ‘Opgegeven oppervlakte Mest’ corrigeren voor de ‘Oppervlakte bufferstroken’.

 

Let op bij aanpassingen bufferstrook

Bent u het niet eens met de breedte van de bufferstrook die in ‘Mijn percelen’ wordt getoond? Dan mag u uitgaan van de feitelijke situatie. U corrigeert dan de oppervlakte ‘mest’ met deze (feitelijke) oppervlakte. U kunt dan niet uitgaan van de in de GO aangegeven ‘Oppervlakte bufferstroken’.

 

Let op!

Corrigeer de oppervlakte mest voor aanwezige bufferstroken. En let eveneens op als u een andere breedte hanteert dan is opgenomen in de kaartlaag bufferstroken in ‘Mijn percelen’.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.