In 2021 worden de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) vervangen door rVDM’s. Met rVDM’s worden tijdens het mesttransport diverse meldingen digitaal doorgegeven. De papieren VDM’s voor forfaitaire transporten komen ook te vervallen.

 

rVDM-systeem

In een eerdere editie is aangegeven dat het de bedoeling was dat per 1 januari 2021 diverse meldingen t.a.v. mesttransport direct digitaal gemeld moeten gaan worden. Het melden gaat lopen via een ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ (rVDM). Dit geldt ook voor forfaitaire mesttransporten zoals ‘boer-boer transport’ en afvoer naar particulieren.

 

Uitstel invoering

De introductie van het rVDM-systeem is uitgesteld. Het systeem zal na het mestseizoen 2021 stapsgewijs worden ingevoerd.

 

Forfaitaire transporten

Voor forfaitaire transporten wordt een mobiele app ontwikkeld. Met deze app moet u ‘real time’ meldingen doorgeven, zoals start-, laad- en losmeldingen.

 

Eind maart meer duidelijkheid

De minister heeft aangegeven dat de regeling uiterlijk eind maart 2021 definitief zal zijn. Dan zal ook bekend worden gemaakt hoe de regels stapsgewijs worden ingevoerd.

 

Let op!

Diverse bedrijven zullen later in het jaar te maken krijgen met rVDM’s. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Dit voorjaar kunt u mesttransporten nog melden met papieren VDM’s.