De circa 3.300 bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding hebben gedaan hebben onlangs bericht ontvangen van de RVO dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Deze informatie is nodig om te bepalen of het bedrijf in aanmerking komt voor een natuurbeschermingswetvergunning.

Het aanleveren van de gegevens moet uiterlijk voor 31 januari 2021 gebeuren. De aan te leveren informatie is uitgebreid en van belang voor een succesvolle vergunningaanvraag. Het is dan ook van belang dat het verzamelen van de gegevens en het uitvoeren van de bijbehorende berekeningen tijdig in gang wordt gezet.

Heeft u een brief ontvangen van RVO betreft uw PAS-melding? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wij kunnen samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn en wat nodig is.

 

Vergoeding PAS-melders

De PAS-melders welke een vergunning traject ingaan krijgen te maken met extra kosten voor dit proces terwijl een PAS-melding eerder wel volstond. Er komt mogelijk voor de PAS-melders die kosten moeten maken voor de aanvraag voor een natuurbeschermingswetvergunning een vergoedingsregeling. Meer informatie hierover volgt nog.