De staatssecretaris heeft een overzicht gegeven van het tijdpad van de invoering van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Het tijdpad wordt stap voor stap bepaald, steeds afhankelijk van hoe het gaat. Naar verwachting zal pas over vijf tot zeven jaar, ofwel rond 2020, sprake zijn van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer.

De eerste stap was de digitale verzending van de voorschotbeschikkingen van toeslagen voor 2016. Inmiddels heeft de drie miljoenste gebruiker zijn Berichtenbox geactiveerd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de start van de campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ in november vorig jaar.

De volgende stap is het uitsluitend digitaal verzenden van de definitieve toekenningen van toeslagen. Dit zal niet eerder dan per 1 juli 2016 gebeuren. Bij de beslissing of deze berichten volledig digitaal worden verzonden, spelen de resultaten van de monitoring en de uitkomsten van het onderzoek van de Nationale Ombudsman een belangrijke rol. Voor 2017 staan als volgende stappen de uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en de voorlopige en definitieve aanslagen inkomstenbelasting op de rol.

Anders dan voor burgers is elektronisch berichtenverkeer voor ondernemers al gemeengoed: zij doen al tien jaar verplicht digitaal aangifte. Daarom zullen voor die doelgroep ook verdere stappen worden gezet de komende tijd.

Overigens geldt dat de Belastingdienst een maatwerkoplossing zal blijven hanteren voor de groep die moeite houdt met digitaal communiceren.

Bron: taxence.nl