Tijdklemmen vervallen definitief

De tijdklemmen op een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW), komen definitief te vervallen per 1 april aanstaande. Wilt u een dergelijk product graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen, dan kan dit vanaf die datum zonder belastingheffing.

Het was nog niet officieel, maar nu wel: de zogenoemde tijdklemmen op een KEW, SEW of BEW komen te vervallen per 1 april aanstaande.

Krijgt u een uitkering uit uw KEW, SEW of BEW, dan bent u verplicht deze te gebruiken voor de aflossing van uw eigenwoningschuld. Daarbij heeft u meestal recht op een vrijstelling. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u wel ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies betalen. Zo niet, dan is er geen vrijstelling van toepassing en moet u inkomstenbelasting betalen over het rentebestanddeel in de uitkering.

Die zogenoemde tijdklemmen van 15 en 20 jaar komen te vervallen per 1 april 2017. Onder voorwaarden wordt de vrijstelling dan ook van toepassing als de 15 of 20 jaar premiebetaling nog niet is verstreken. Dat is nu al het geval in bepaalde situaties, zoals het voortijdig afkopen van de KEW, SEW of BEW vanwege een echtscheiding, maar vanaf 1 april geldt dit voor alle situaties.

 

Let op!

Doordat de tijdklemmen in alle situaties komen te vervallen per 1 april aanstaande, lijkt het aantrekkelijk om uw KEW, SEW of BEW voortijdig af te kopen. Dat is echter lang niet altijd het geval. Laat u daarover dan ook goed informeren.
Uw WEA-relatiebeheerder legt het u graag uit.