Op 1 januari 2024 wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Vanaf dan is het verplicht om werknemers minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Het bruto minimumloon voor iemand van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27.

Nu kan het uurloon per sector verschillen omdat hetzelfde loonbedrag geldt in sectoren en bedrijven, ongeacht of daar nu 36, 38 of 40 uur per week wordt gewerkt. Daardoor heeft een werknemer met een dienstverband van 40 uur feitelijk een lager uurloon dan bij een dienstverband van minder dan 40 uur.

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon geldt er in alle sectoren één uniform minimumuurloon, dat transparanter en eerlijker is. Omdat de hoogte wordt gebaseerd op een dienstverband van 36 uur, leidt de invoering van het wettelijk minimumuurloon tot een loonsverhoging voor werknemers die een arbeidsduur van meer dan 36 uur per week hebben.

De invoering van het minimumuurloon kan duurder voor u uitvallen, zeker als bij uw organisatie het gebruikelijk is om meer dan 36 uur te werken. Indien u onder een CAO valt, zal deze worden aangepast met de nieuwe wetgeving betreffende minimumuurloon.