In uw perceelsregistratie geeft u o.a. het gewas op en kunt u perceelsgrenzen aanpassen. Heeft u de ‘BGT-check’ doorlopen? Dan is de kans groot dat u nu extra aanpassingen moet doen. Wat speelt hier?

 

Perceelsgrenzen eigen gewaspercelen controleren en aanpassen

Een juiste registratie van uw percelen is van belang voor ‘Mest’ en ‘GLB’. U kunt uw percelen het gehele jaar controleren en aanpassen in ‘Mijn Percelen’ van RVO. Rondom de GO vraagt dit extra aandacht omdat u dan uw gewassen voor het nieuwe jaar opgeeft. Het komt regelmatig voor dat u ook perceelsgrenzen (een beetje) moet aanpassen.

 

Afgelopen jaar BGT-check uitgevoerd?

Had u afgelopen jaar de mogelijkheid om de BGT-check uit te voeren? Dan is de kans groot dat RVO de topografische perceelsgrenzen van uw percelen heeft overgezet van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) naar ‘Mijn Percelen’. Als dit het geval is, heeft u een brief van RVO ontvangen.

 

Nu grenzen gewaspercelen aanpassen

Met de BGT-check kon u de topografische perceelsgrenzen controleren. Heeft RVO ook bij u perceelsgrenzen aangepast? Dan moet u nu in ‘Mijn percelen’ de grenzen van uw gewaspercelen controleren en zo nodig aanpassen. Dit voelt als ‘dubbel werk’. Maar RVO kan de grenzen van uw gewaspercelen niet aanpassen. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.

 

Let op!

Controleer de perceelsgrenzen van uw gewaspercelen goed. Pas deze zo nodig aan. Dit geldt extra als bij u de ‘BGT’ is doorlopen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.