Legt de Belastingdienst u vanaf 1 juli 2023 een aanslag vennootschapsbelasting over belastingjaar 2022 op? Dan berekent de Belastingdienst vanaf díe datum rente over het nog te betalen bedrag. Vanaf 1 maart 2023 stijgt dit rentepercentage van 8% naar 10,5%.

Het wordt daarom nog belangrijker om belastingrente te beperken of te voorkomen. Dit doet u door tijdig een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting aan te vragen. Als u vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag 2022 aanvraagt, wordt er geen rente op de aanslag berekend.

Het percentage van 10,5% gaat ook gelden voor eerdere belastingjaren. Als u voor het betreffende belastingjaar de belastingrente tot 8% wilt beperken, is het van belang dat er vóór 1 maart een (nadere) voorlopige aanslag wordt aangevraagd.