Nu het zomerseizoen in volle gang is, heeft u als ondernemer uw handen vol aan werkzaamheden die het seizoenswerk met zich meebrengt. Daarbij komt ook het inzetten van tijdelijk personeel en alle regelgeving die daarbij komt kijken, zoals bijvoorbeeld oproepcontracten, ziekteverzuim, uitdiensttreding en ontslag. U kunt bij onze HR-adviseur Ilse Danhoff terecht voor vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid, maar ook voor de begeleiding van zieke werknemers of vragen over uitdiensttreding en ontslag. Bij dit laatste komt heel wat kijken. Zo moet u als werkgever een opzegtermijn in acht nemen.

Opzegtermijnen

Iedere werkgever krijgt er vroeg of laat mee te maken: de opzegtermijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat u de regels hiervoor goed toepast. Als uw onderneming of een werknemer zelf de arbeidsovereenkomst opzegt, is er altijd een opzegtermijn van toepassing. Die termijn begint te lopen vanaf het einde van de maand waarin de arbeidsovereenkomst is opgezegd, tenzij u een andere datum bent overeengekomen of een andere datum bij uw organisatie gebruikelijk is. De wettelijke opzegtermijnen voor u als werkgever zijn afhankelijk van de lengte van het dienstverband. In onderstaand schema ziet u hoe lang de opzegtermijn mag zijn.

Duur dienstverband Maximale termijn
Bepaalde tijd n.v.t.
Onbepaalde tijd
0-5 jaar 1 maand
5-10 jaar 2 maanden
10-15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

 

  • Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben een opzegtermijn van één maand (tenzij anders overeengekomen in de arbeidsovereenkomst).
  • U mag in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de opzegtermijn voor u als werkgever langer is. Een kortere opzegtermijn mag niet. In de cao kan onder voorwaarden wel worden geregeld dat uw opzegtermijn korter of langer is dan de wettelijke termijn.
  • Als u voor de werknemer een langere opzegtermijn afspreekt, bedraagt de opzegtermijn voor werkgever het dubbele van de termijn die voor werknemer geldt.
  • Bij ontslag op staande voet en bij beëindiging in de proeftijd hoeft u geen rekening te houden met een opzegtermijn.

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960. Of mail uw vraag rechtstreeks naar: salaris@wea-nh.nl.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya