Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.

 

Mestgebruik en plaatsingsruimte

Naast de mestproductie van uw dieren en de voorraden van uw meststoffen, is voor de mestbalans ook de plaatsingsruimte op uw percelen van belang. Op basis van uw mestbalans bepaalt u of u nog mest kunt aan- of afvoeren.

 

Plaatsingsruimte

De plaatsingsruimte op uw bedrijf bepaalt u o.a. op basis van de hectares grond en de gewassen die u teelt. Hierbij moet u o.a. rekening houden met:

  • Extra stikstofgebruiksnorm bij het telen van een voorteelt ‘tijdelijk grasland’. Dit geldt niet voor gras dat vorig jaar is geteeld als verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond.
  • Hogere stikstofgebruiksnorm bij bepaalde hogere gewasopbrengsten.
  • Korting van 50 kg stikstof bij herinzaai van gras op zand- en lössgrond in de periode van 1 juni t/m 31 augustus.
  • Korting van 65 kg stikstof als u op zand- of lössgrond mais of aardappelen teelt na graslandvernietiging.
  • Verlaging van 50% van de stikstofnorm van groenbemesters op zand- en lössgrond. Dit geldt echter niet voor alle groenbemesters.
  • Op bouwland extra fosfaatnorm (5 of 10 kg) bij fosfaattoestand ‘hoog’ bij een minimum gebruik van bepaalde ‘organische stofrijke mestsoorten’.

 

Let op!

Maakt u een prognose van uw mestbalans? Zorg ervoor dat u alle regels en uitzonderingen in beeld hebt.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.