Onlangs heeft minister Schouten haar ideeën over het toekomstige nieuwe mestbeleid kenbaar gemaakt. Als de plannen doorgaan heeft die grote gevolgen voor de meeste bedrijven in zowel de veehouderij als de akkerbouw.

 

Doelen

De minister wil, kort gezegd, de volgende hoofddoelen bereiken: grondgebonden (rundvee)houderij, een eenvoudiger en minder fraudegevoelig mestbeleid en een betere waterkwaliteit.

 

Gevolgen groot

De gevolgen van de voorstellen zijn voor veel veehouderijbedrijven groot. Ook is de impact voor de akkerbouwsector behoorlijk. Over de plannen zullen nog veel (politieke) discussies volgen die zeer waarschijnlijk tot aanpassingen zullen leiden. Echter de ‘toon is gezet’.

 

Drie sporen

In de plannen zet de minister in op drie sporen:

Grondgebonden melk- en vleesveehouderij

Hierbij moet u de volledige mestproductie plaatsen op eigen grond en/of op grond van derden. U mag grond van derden meetellen als u een (regionaal) samenwerkingsverband bent aangegaan.

100% mestverwerking

Heeft u een intensief veehouderijbedrijf? Dan moet u, volgens de plannen, alle geproduceerde mest verwerken. Ook als u zelf grond in gebruik heeft. Voor de bemesting van uw grond kunt u bewerkte mest aanvoeren. U kunt alleen onbewerkte (rundvee)mest aanvoeren via een samenwerkingsverband. Een intensief bedrijf kan ook kiezen voor ‘volledige grondgebondenheid’.

Gebiedsgerichte aanpak

Bij een gebiedsgerichte aanpak, worden extra maatregelen doorgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zal met name gaan gelden voor akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt op zand- en lössgrond. Zie volgende pagina.

 

Let op

Het mestbeleid gaat wijzigen. De definitieve plannen zullen zeker afwijken. Echter elke verandering kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf. Wij houden voor u de ontwikkelingen in de gaten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.