De subsidie jonge landbouwers is binnenkort weer aan te vragen bij RVO. De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021.

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:

  • Uitvoering is nog niet gestart, oftewel er is nog geen financiële overeenkomst gesloten.
  • De aanvrager van deze subsidie is bij het indienen van de aanvraag niet ouder dan 40 jaar. De datum van indienen wordt gezien als peildatum. Voorbeeld: U dient op 8 februari 2019 de subsidieaanvraag in en op 9 februari 2019 wordt u 41, dan voldoet u aan het leeftijdscriterium voor de subsidie Jonge landbouwers.
  • U bent bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
  • U heeft zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf gevestigd.
  • De investering is bedoeld voor gebruik op het landbouwbedrijf waarvoor de subsidie is aangevraagd. Bij de instandhouding zal ook worden gecontroleerd of de investering nog op het landbouwbedrijf in gebruik is, waarvoor de investering was aangevraagd.

 

Het minimale subsidiebedrag wat aangevraagd kan worden is € 10.000 en maximaal € 20.000. De officiële publicatie van de regeling volgt nog, naar verwachting zijn de investeringscategorieën vergelijkbaar met voorgaande jaren.

 

Meer weten of hulp nodig?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de subsidie, of wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze subsidieadviseurs. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 2824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl.