Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u eerst aan een ‘instapeis’ voldoen. Vervolgens kunt u op basis van de ’waarden’ van uw eco-activiteiten bepalen of u in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ komt. De klasse waarin u terecht kunt komen bepaalt uiteindelijk uw eco-premie.

 

Instapeis op basis van thema’s en punten

Om aan de instapeis te voldoen moet u op een vijftal thema’s voldoende punten scoren. Voor het aantal benodigde punten gelden twee regio’s. Zie tabel 3 voor het aantal punten per thema en per regio.

 

Tabel 3. Aantal punten per hectare, per thema en per regio

Thema’s Regio 1 Regio 2
Klimaat 1,50 1,25
Bodem en lucht 0,75 1,25
Water 0,75 0,75
Landschap 0,50 0,75
Biodiversiteit 1,50 1,00

Zie voor de regio-indeling het kaartje op de site van RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/glb-2023/eco-regeling.

 

Punten per eco-activiteit

De aantallen punten, per thema per eco-activiteit, staan op de site van RVO (zie hierboven). Per eco-activiteit vermenigvuldigt u de oppervlakte met de punten per thema. Per thema telt u het aantal punten op. Vervolgens kunt u bepalen of u voor alle thema’s voldoende punten heeft. Is dat het geval? Dan voldoet u aan de instapeis.

 

‘Stapelen’ eco-activiteiten mogelijk, afhankelijk van gewas

Bij diverse gewassen kunt u, binnen het jaar, meerdere eco-activiteiten toepassen. Dit wordt ‘stapelen’ genoemd. Welke eco-activiteiten u kunt stapelen staat in een schema van RVO, zie: www.rvo.nl/sites/default/files/2022-09/Eco-activiteiten-stapelen.pdf.

Is ‘stapelen’ toegestaan? Dan zijn er twee opties:

  • U mag de punten en de waarden optellen. Dit kan als u meerdere handelingen moet uitvoeren. Bijvoorbeeld gras/klaver wat u overdag beweid.
  • U mag van ieder eco-activiteit per thema de hoogste punten tellen en ook de hoogste waarde. Bijvoorbeeld luzerne als ‘rustgewas’’ en ‘stikstofbindend gewas’. U hoeft hiervoor maar één ‘handeling’ te doen, namelijk het telen van luzerne.

 

Klasse bepaalt uw eco-premie

De klasse waarin u terecht komt is afhankelijk van de waarde van uw eco-activiteiten. Zie voor de waarde per eco-activiteit per regio de hierboven vermelde site van RVO. Per eco-activiteit vermenigvuldigt u de oppervlakte met de betreffende waarde. Alle berekende waarden telt u bij elkaar op. Deze totale waarde bepaalt u uw klasse.

 

Waarde per hectare en op bedrijfsniveau

Voor het bepalen van uw klasse is vervolgens de minimale waarde per hectare van belang: voor ‘Brons’ is dit € 60/ha, voor ‘Zilver’ € 100/ha en voor ‘Goud’ € 200/ha. Heeft u bijvoorbeeld 50 ha en bedraagt de totale waarde op bedrijfsniveau € 5.400? Dan komt u in de klasse ‘Zilver’ (≥ € 5.000).
Uw eco-premie bedraagt dan € 5.000. Bij de uitbetaling kan nog wel een budgetcorrectie plaatsvinden (lager of hoger).

Soms kunt u ‘stapelen’: op één perceel meerdere eco-activiteiten toepassen. Hiermee kunt u eerder aan de instapeis voldoen. Ook komt soms een hogere klasse in beeld.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.