De TVL tegemoetkoming is de opvolger van de TOGS regeling en wordt opengesteld van 30 juni tot en met 30 oktober 17:00. De regeling is bedoelt voor bedrijven die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland. De getroffen sectoren welke in aanmerking komen voor de TVL staan in de lijst met vastgestelde SBI-codes.

De belangrijkste verschillen met de TOGS regeling zijn dat de TVL de aanvraag uit twee delen bestaat. Na de eerste aanvraag krijgt u 80% van de subsidie uitbetaald. Bij de tweede aanvraag krijgt u de resterende 20% uitbetaald. Voor de TVL dienen tevens meer bewijsstukken te worden aangeleverd in de vorm van btw-aangiften van eerdere kwartalen.

Een bedrijf kan in aanmerking komen voor de TVL als deze meer dan 30% omzetverlies heeft door de coronacrisis en als de vaste lasten in de periode juni tot en met september minimaal € 4.000 zijn. Het maximale subsidiebedrag in de TVL is € 50.000 en is afhankelijk van het omzetverlies.

Als u al eerder een TOGS aanvraag heeft ingediend kunt u ook gebruik maken van de TVL, hiervoor moet een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Om in aanmerking te komen voor de TVL moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze treft u hieronder aan.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl