Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een (hobby)paard inschaart op uw percelen.

 

Paardachtigen

De registratieplicht geldt voor ‘paardachtigen’. Dit zijn paarden, pony’s, ezels, muildieren en zebra’s. Met ‘paarden’ bedoelen we in dit artikel alle paardachtigen.

 

Registratieplicht

Naast de verplichting dat een paard gechipt is en een paspoort moet hebben, moet u nu ook de verblijfplaats van uw paarden vastleggen in I&R-paarden. Voor de verblijfplaats (locatie) heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) nodig. U kunt een UBN aanvragen bij RVO. Heeft u al een UBN? Dan moet u de diersoort ‘paarden’ hieraan koppelen.

 

Ook voor hobbypaarden en particulieren

De registratieplicht geldt voor alle paarden, dus ook voor hobbymatig gehouden dieren. Zowel bedrijven als particulieren moeten een UBN hebben en de paarden daarop registreren.

 

Naar andere locatie

Als een paard 30 dagen of langer naar een ander locatie gaat, dan moet het paard worden afgemeld in de I&R. De partij waar het paard naar toe gaat meldt het dier aan op zijn UBN. Beide meldingen moeten binnen 7 dagen na vervoer worden gedaan. Daarnaast moet de wijziging in het bedrijfsregister worden opgenomen (binnen drie werkdagen).

 

Tijdelijk andere locatie

Als een paard korter dan 30 dagen naar een andere locatie gaat, dat hoeft het paard niet in de I&R af- en aangemeld te worden. De wijziging opnemen in het bedrijfsregister is voldoende.

 

Bedrijfsregister combineren met de I&R

Als u de wijzigingen in verblijfplaats binnen 3 werkdagen in de I&R vastlegt, dan hoeft u geen bedrijfsregister meer bij te houden. De I&R is dan feitelijk uw bedrijfsregister. U moet dan wel alle andere (tijdelijke) verblijfsplaatsen registreren, ongeacht de tijdsduur dat het paard daar verblijft.

 

Inscharen paard

Heeft u bijvoorbeeld een melkveebedrijf? En schaart u paarden van derden in op uw percelen? Dan geldt ook voor u, dat u de paarden op uw UBN moet registreren. Afhankelijk van de tijdsduur (korter dan 30 dagen of juist langer), moet dit in het bedrijfsregister of in de I&R.

 

‘Meststoffenwet’

De mestproductie van de (hobby)paarden, die u inschaart, moet u binnen uw gebruiksnormenberekening verantwoorden (stikstoftotaal en fosfaatnorm). Daarbij geldt dat de stikstofproductie van hobbypaarden niet meetelt voor de stikstofnorm dierlijke mest (170 kg of bij derogatie 230/250 kg/ha).

 

Niet anders, wel inzichtelijker

Deze werkwijze is niet anders dan voorheen. Alleen door de registratieplicht op UBN is wel beter inzichtelijk welke paarden op uw bedrijf verblijven en hoelang.

 

Let op!

Heeft u (hobby)paarden (tijdelijk) op uw bedrijf? Zorg dan dat de registratie op uw UBN in orde is. Verantwoord ook de mestproductie binnen de ‘Meststoffenwet’.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya