Op 1 januari 2023 is het systeem van ‘realtime Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Rondom het transport van mest moeten nu ‘online’ meldingen worden gedaan. Dit geldt ook voor forfaitaire transporten. Ook nieuw is de bevestiging van het transport door leverancier en afnemer.

 

Mesttransport via een intermediair: alleen bevestiging nodig

Laat u uw mest bemonsterd afvoeren? Of schakelt u een intermediair in bij een forfaitaire transport? Dan verzorgt de intermediair alle meldingen rondom het transport. U hoeft als leverancier of afnemer alleen het transport van de mest digitaal te bevestigen in e-CertNL.

 

rVDM-meldingen bij ‘eigen’ forfaitaire transport

Vervoert u, als landbouwer, zelf de mest (forfaitair) dan moet u onderstaande meldingen doen:

  • Vóór transport: vooraanmelding en startmelding. Deze meldingen kunnen direct voor transport plaatsvinden. Of maximaal 14 dagen (vooraanmelding) en 2 dagen (startmelding) vóór transport.
  • Einde transport: losmelding en bevestiging transport. De andere partij (leverancier of afnemer) moet het transport ook bevestigen.

 

Forfaitair transport via loonwerker

Als u een loonwerker (niet intermediair) het transport laat verzorgen, dan verzorgt deze vervoerder namens u de meldingen. U moet de vervoerder  hiervoor machtigen in e-CertNL. De leverancier en afnemer moeten wel het transport van de mest bevestigen in e-CertNL.

Bevestigen transport binnen 7 dagen

Uiterlijk zeven dagen na het transport moeten de leverancier en de afnemer het transport bevestigen in e-CertNL. Bij ‘eigen’ forfaitair transport kan de vervoerder (leverancier of afnemer) deze bevestiging bij de losmelding doen.

 

Machtiging derde mogelijk

Voor de bevestiging van het transport kunt u andere partijen (bijv. uw adviseur) machtigen. U mag hiervoor de vervoerder niet machtigen.

 

Regelen machtiging via RVO

Een machtiging voor het indienen van meldingen voor e-CertNL kunt u bij RVO regelen. Heeft u al een ‘volmacht’ afgegeven? Dan hoeft u niets meer te doen. U kunt ook een machtiging voor ‘Vervoersbewijs Dierlijke Mest’ afgeven.

 

Overige aandachtspunten bij rVDM

Vanaf 2023 gelden ook de volgende zaken:

  • Bij rVDM blijft een ‘Verzamel VDM’ bij forfaitaire transporten mogelijk. De vooraanmelding en startmelding van alle vrachten samen vindt voor het eerste transport plaats. De losmelding na het laatste transport.
  • Bij ‘forfaitair transport naar een particulier’ moet de particulier een relatienummer hebben bij RVO.
  • Een particulier en ‘klein bedrijf’ hoeven het transport achteraf niet te bevestigen.
  • U kunt nog tot en met februari mesttransporten met een papieren Vervoersbewijs Dierlijke mest’ (VDM) melden bij RVO.

 

Let op!

Maakt u gebruik van een forfaitair mesttransport? Zorg dan dat de vervoerder de meldingen tijdig indient. Regel voor de bevestiging een machtiging als dat wenselijk is.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya