In de wintermaanden worden vaak schapen ‘ingeschaard’ bij veehouders en akkerbouwers. Hierbij heeft u twee mogelijkheden: of u schaart de schapen daadwerkelijk in of u geeft grond tijdelijk uit gebruik. Onderstaande geldt ook als u in de rest van het jaar schapen op uw percelen laat grazen.

 

Schapen inscharen

Schaart u schapen in? Dan moet u deze dieren via de I&R-registratie eerst aanvoeren op uw bedrijf en later weer afvoeren. Hiervoor heeft u een UBN (Uniek Bedrijfsnummer) nodig. Dit geldt ook als u akkerbouwer bent. De mestproductie van de schapen telt u mee voor de gebruiksnormenberekening op uw bedrijf. Hierbij gelden wel bepaalde regels en een vrijstelling.

 

Maandtelling

Ondanks dat het gemiddeld aantal schapen exact wordt bijgehouden via de I&R-registratie, geldt voor de mestproductie van schapen een maandtelling. Dus op basis van het aantal dieren op de 1e dag van de maand wordt de gemiddelde veebezetting op jaarbasis bepaald (per maand aantal dieren op 1e dag, gedeeld door 12). Schaart u de dieren bijvoorbeeld in op 2 januari en gaan de dieren weer terug op 15 januari, dan heeft u in die maand voor de Meststoffenwet geen dieren gehad. De schapen tellen mee bij de schapenhouder. Nu kunt u hier ‘praktisch’ mee omgaan. Bijvoorbeeld wel schapen langdurig aanwezig, maar steeds op de 1e van de maand niet. De kans is groot, dat dit niet wordt geaccepteerd. U mag ook het gemiddeld aantal dieren uit de I&R-registratie hanteren (vrije bewijsleer).

 

Vrijstelling

Schaart u maximaal 450 schapen gedurende maximaal 4 weken in? Dan hoeft u deze dieren niet in uw mestadministratie op te nemen. Het aan- en afmelden voor de I&R-registratie is wel verplicht. De vrijstelling voor de administratieplicht geldt alleen als u de schapen eenmalig per kalenderjaar inschaart in de periode buiten 1 maart tot 1 oktober.

Als u aan de vrijstelling voldoet, hoeft u de mestproductie van de schapen niet mee te tellen bij uw gebruiksnormenberekening. Ook niet als de dieren op de 1e van een maand aanwezig zijn. Echter als u zonder deze schapen uw gebruiksnormen overschrijdt, dan moet u de mestproductie alsnog meerekenen (en daardoor een nog hogere overschrijding van de normen).

 

Grond uit gebruik

Een alternatief voor het inscharen van schapen is het uit gebruik geven van grond. Dit heeft enkele voordelen:

  • u hoeft de dieren niet aan en af te melden bij de I&R-registratie;
  • u heeft, als akkerbouwer, geen UBN nodig;
  • de mestproductie van de schapen telt niet mee voor uw bedrijf (de schapenhouder moet de mest verantwoorden).

 

Melden in perceelregistratie

Als u een perceel na 15 mei en voor 1 november uit gebruik geeft, dan moet u dit melden bij de perceelsregistratie van RVO. Geeft u een perceel uit gebruik in de periode van 1 november tot 15 mei, dan hoeven u (en de gebruiker) dit niet te melden bij RVO. Het is wel verstandig om dit gebruik schriftelijk vast te leggen, zodat dit bij controle kan worden aangetoond. Veelal wordt hiervoor een grondgebruikersverklaring gebruikt. Een pachtcontract kan natuurlijk ook en is juridisch beter.

 

Kiest u er niet voor om de dieren in te scharen?

Geef dan de grond uit gebruik aan de schapenhouder en leg dit schriftelijk vast.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze Agrarisch bedrijfsadviseur Mariska van der Veldt op telefoonnummer (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: mariska.van.der.veldt@wea-nh.nl.

 

 

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya