Als ondernemer kunt u een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om uw bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar uw bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan. Een scholings- en ontwikkelplan geeft inzicht in de huidige structuur van uw bedrijf, de kennis en vaardigheden van uw personeel en de (sectorale/regionale) omgeving waarin uw bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar uw bedrijf direct mee aan de slag kan. U kunt zelf kiezen door welke deskundige u uw bedrijf laat doorlichten.