Speciaal voor werknemers in de sector open teelten (landbouw, tuinbouw, bloembollenteelt en boomkwekerij) stelt het fonds Colland Arbeidsmarkt 150 scholingsvouchers beschikbaar ter waarde van
€ 1.500. Werknemers kunnen van 1 januari 2017 tot en met
31 december 2017 één van deze scholingsvouchers online aanvragen.

 

 

Ontwikkeling

Een scholingsvoucher is een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die een werknemer naast het werk kan volgen. Deze cursus of opleiding is bijvoorbeeld gericht op ontwikkeling binnen het huidige werkgebied, maar eventueel ook daarbuiten. Zolang deze maar arbeidsgericht is. Kost een cursus minder dan het scholingsbudget van € 1.500, dan kan het resterende bedrag worden besteed aan een volgende cursus. De voorwaarden zijn te vinden op de website van Colland Arbeidsmarkt. Daar is ook te vinden hoe een scholingsvoucher kan worden aangevraagd. Daarnaast is er een brochure beschikbaar. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.
 

Breed inzetbaar

Het doel van de scholingsvouchers is het breed inzetbaar maken van werknemers in de sector open teelten. Dit houdt in dat de werknemer naast zijn huidige werk ook ander werk kan doen. Door het verbreden van inzetbaarheid, kan een werknemer makkelijker op andere plekken of in andere functies werken. Bovendien werkt een nieuwe uitdaging motiverend en houdt persoonlijke ontwikkeling werknemers jong en fit.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met WEA Personeel via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960. Of mail rechtstreeks naar salaris@wea-nh.nl.