Om derogatie 2017 te behouden en nieuwe derogatie te krijgen, moet de melkveestapel in 2017 fors afnemen. Hiervoor is het Sectorplan in ontwikkeling. Over dit plan is veel discussie en is op het moment van schrijven nog niet vastgesteld. Ook zijn nog niet alle details bekend.

 

Sectorplan

De bedoeling is om dit per 1 januari 2017 in te laten gaan. Het sectorplan bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Voerspoor
  • Opkoop- en bedrijfsbeëindigersregeling.
  • Fosfaatreductieplan zuivel.

 

Nog veel onduidelijk

Op het moment van schrijven is er veel onduidelijkheid over het sectorplan. De komende tijd zal duidelijk moeten worden in welke vorm het plan doorgaat. Wij houden u uiteraard op de hoogte.