De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) treedt op 1 januari 2021 in werking. De WHOA beoogt ondernemers een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) te laten sluiten waarbij schulden worden gesaneerd en faillissementen worden voorkomen. Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één (of enkele) schuldeiser(s) een akkoord kan (kunnen) tegenhouden om zodoende een betere positie te kunnen afdwingen.

 

Tip!

Vooruitlopend op de nieuwe wet kunnen ondernemers starten met de voorbereidingen en in overleg treden met schuldeisers en het akkoord alvast uitwerken. Vanaf 1 januari 2021 kan de aanvraag dan worden ingediend.

De WHOA neemt niet alle knelpunten weg die ondernemers tegenkomen bij het tijdelijk stilleggen of definitief stoppen met hun bedrijf. Daarom schept het kabinet extra voorwaarden (het time-outarrangement, TOA). Ondernemers die tijdelijk met hun bedrijf stoppen en voldoen aan de voorwaarden van de TVL, kunnen bijvoorbeeld gebruik blijven maken van de TVL. Ook staat het kabinet een soepelere opstelling van de Belastingdienst voor.