Landschapselementen (dus ook sloten) tellen mee als subsidiabel areaal als u deze elementen in gebruik of beheer hebt. Er gelden wel bepaalde voorwaarden.

 

Welke landschapselementen tellen mee?

Een subsidiabel landschapselement moet aan onderstaande voorwaarden voldoen. Het landschapselement:

  • Heeft u ter beschikking (eigendom, huur of pacht). Ook moet u het beheer/onderhoud in handen hebben.
  • Grenst aan landbouwgrond. Dit hoeft niet uw landbouwgrond te zijn.

Vaak geldt voor een landschapselement een maximale afmeting.

 

Definitie aangrenzend aan landbouwgrond

Een landschapselement dat binnen vijf meter vanaf landbouwgrond ligt valt ook onder de definitie van ‘aangrenzend’. Ook een landschapselement dat grenst aan een ander landschapselement, dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan meetellen. Een landschapselement met een duidelijke korte en lange zijde (bijvoorbeeld houtwal en sloot) moet met de lange zijde ‘aangrenzend’ zijn.

 

Let op!

Voldoen uw landschapselementen aan de voorwaarden? Teken deze dan in bij RVO.