Wilt u landschapselementen aanleggen op uw grond? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. U kunt de aanleg ook in een samenwerkingsverband uitvoeren. De subsidieaanvragen worden gerangschikt op basis van een puntensysteem.

 

Uiterlijk 30 december aanvragen, subsidie 100%

U kunt de subsidieaanvraag indienen t/m 30 december. U krijgt subsidie voor 100% van uw subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 70.000 en maximaal € 500.000. Uw investering moet minimaal € 70.000 zijn.

 

Subsidiabele landschapselementen

Voorbeelden van landschapselementen, die voor subsidie in aanmerking komen, zijn: natuurvriendelijke oevers of sloten, een poel, bloemenrijke of kruidenrijke akkerranden, bomenrij en/of houtwal/heg. U kunt voor meerdere landschapselementen subsidie aanvragen.

 

Rangschikking op basis van een puntensysteem

Aanvragen met het hoogste aantal punten komen het eerste voor subsidie in aanmerking. U krijgt o.a. meer punten als u meerdere landschapselementen aanlegt.

Deze landschapselementen kunt u later, binnen het GLB, inzetten als niet-productief areaal en/of als eco-activiteit.

 

Meer weten?

Informeer bij ons of deze subsidie voor u interessant kan zijn. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.