De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke (financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.

 

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die in 2021 en/of 2022 derogatie hadden en in de jaren 2023, 2024 en/of 2025 opnieuw derogatie toepassen.

 

Geen derogatie mogelijk

Bedrijven die volledig in een grondwaterbeschermingsgebied en/of Natura 2000-gebied liggen kunnen, onder voorwaarden, ook zonder derogatie voor subsidie in aanmerking komen. U moet dan tenminste 80% grasland hebben.

 

Aanvraag subsidie

De subsidie kan jaarlijks in de maand juni worden aangevraagd (2023-2025).

 

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt jaarlijks € 20 per 10 kg N dat de derogatienorm daalt t.o.v. 2022. Bij de meeste percelen is de daling in 2023 10 kg N/ha (subsidie € 20/ha). De daling is maximaal 80 kg N/ha (van 250 naar 170). Voor deze percelen bedraagt de subsidie € 160/ha (8 x € 20).

 

Wanneer aanvragen?

U kunt de subsidie in de maand juni aanvragen. Houd hiervoor berichtgeving in de gaten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.