Wilt u, als derogatiebedrijf, in aanmerking komen voor de ’subsidie ‘Behoud graslandareaal’? U kunt deze subsidie aanvragen van 19 juni t/m 18 juli.

 

Aanvraagperiode verschoven

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u deze subsidie jaarlijks aanvragen in de periode 2023 t/m 2025. De aanvraagperiode is standaard 1 t/m 30 juni. Echter, voor 2023 is de aanvraagperiode verschoven. U kunt de subsidie dit jaar aanvragen in de periode 19 juni t/m 18 juli.

 

Afhandeling op volgorde van binnenkomst

RVO handelt de aanvragen af op volgorde van binnenkomst. Dien uw aanvraag daarom tijdig in. Al is de verwachting dat er voldoende budget is.

 

Doelgroep

U kunt de subsidie aanvragen als u in 2021 en/of 2022 derogatie heeft gehad en in het aanvraagjaar opnieuw derogatie toepast.

 

Ook indien geen derogatie meer mogelijk is

Kunt u geen derogatie toepassen, omdat uw bedrijf volledig in Natura 2000-gebied en/of een grondwaterbeschermingsgebied ligt? Dan kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen, mits u tenminste 80% grasland heeft.

 

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt jaarlijks € 20 per 10 kg daling van de derogatienorm (t.o.v. 2022). Deze subsidie valt onder de ‘de-minimisregeling’. Het maximale subsidiebedrag is daardoor € 20.000 over drie jaar, waarbij ook andere subsidies kunnen meetellen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.
Wees er op tijd bij zodat u niet achter het net vist.