In alle provincies is de ‘Subsidie Jonge landbouwers’ opengesteld tot en met 7 februari 2020 (17:00 u). De aanvragen worden gerangschikt op basis van het puntenaantal per investering.

 

Jonge landbouwer

U bent een Jonge landbouwer als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent op het moment van aanvraag nog geen 41 jaar;
  • u heeft langdurige zeggenschap in het bedrijf;
  • u heeft niet eerder zeggenschap gehad/gekregen in een ander landbouwbedrijf;
  • u bent voldoende vakbekwaam (opleiding of ervaring).

 

Investeringslijst

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen die op de provinciale investeringslijst staan. Bijna alle provincies hebben alle 26 investerings-categorieën opengesteld. Dit geldt niet voor Groningen en Noord-Brabant. Daarnaast heeft Friesland twee categorieën samengevoegd. Meer informatie kunt u vinden op rvo.nl of bij uw provincie.

 

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag is maximaal € 20.000 en moet minimaal € 10.000 zijn.

 

Heeft u interesse?

Vraag deze subsidie dan tijdig aan. Let hierbij op dat u nog geen opdracht mag geven voor de investering voordat u de subsidie heeft aangevraagd. Onze subsidieadviseur Jolanda de Jong kan u verder ondersteunen bij een aanvraag.