Heeft u het afgelopen jaar werknemers binnen uw bedrijf opgeleid? U kunt dan in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.700 per leerling. Deze subsidie moet uiterlijk 17 september 2018 om 17.00 uur zijn aangevraagd. Dat is nog maar een krappe week, actie is dus vereist!

 

Wat zijn de voorwaarden?

U krijgt de subsidie als u aan de voorwaarden voldoet die horen bij de betreffende onderwijscategorie. Deze verschillen voor bijvoorbeeld vmbo en mbo. Kijk hiervoor op de site www.rvo.nl, met zoekterm ‘praktijkleren’. De subsidie moet op tijd en digitaal aangevraagd worden via E-Herkenning. Het laatste vraagt u aan via een zestal erkende bedrijven. Zie www.eherkenning.nl.

 

Deadline

In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Per opleiding verschilt de start- en einddatum. Na afloop van de begeleiding kunt u de aanvraag indienen, maar uiterlijk tot 17 september 2018 17.00 uur.

 

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt om de leerling binnen uw bedrijf op te leiden. Dit moet blijken uit uw administratie. Daarom moet er een praktijkleerovereenkomst overlegd kunnen worden, als ook een aanwezigheidsregistratie en een administratie waaruit blijkt dat begeleiding heeft plaatsgevonden en leerdoelen en dergelijke zijn behaald.

Via steekproeven controleert de RVO of aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Wanneer blijkt dat ten onrecht de subsidie is ontvangen, dan wordt deze teruggevorderd.

 

Hulp nodig?

Wij helpen u uiteraard graag verder. Bel naar (0251) 361 960.