Vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF) is de subsidie ‘Investeren in groen-economisch herstel’ opengesteld. Heeft u interesse? Ga dan snel aan de slag! U moet uw aanvraag uiterlijk 14 februari indienen. Er is veel belangstelling.

 

Investeringslijst

Voor deze subsidie is een uitgebreide investeringslijst opgesteld. U mag voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen. Investeringen met een hoger puntenaantal komen het eerst in aanmerking.

 

Voorwaarden investering

De investering moet een nieuwe machine of installatie zijn. Vervangende investeringen komen niet voor subsidie in aanmerking. U kunt wel subsidie aanvragen voor de aanschaf van een ‘duurzamere’ machine.

 

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Jonge landbouwers kunnen 75% subsidie krijgen. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 en maximaal € 125.000. Dit betekent, bij een subsidiepercentage van 60%, dat de subsidiabele kosten minimaal € 41.667 moeten zijn. Voor Jonge landbouwers moeten de subsidiabele kosten minimaal € 33.333 bedragen.

 

Aanvragen bij RVO

Uw aanvraag moet uiterlijk 14 februari 2022 (17:00 uur) zijn ingediend bij mijn.rvo.nl. Bij de aanvraag moet u o.a. een offerte meesturen.

 

Hulp nodig?

Heeft u advies nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.