De investeringssubsidie van vorig jaar ‘Groen economisch herstel’ heeft een vervolg gekregen. U kunt nu voor vergelijkbare investeringen weer subsidie aanvragen. De voorwaarden zijn wel wat anders. Ook is het subsidiepercentage lager.

 

Vervolg op ‘Investeren in groen economisch herstel’

Deze subsidieregeling is gebaseerd op de regeling ‘Investeren in groen economisch herstel’ vanuit het Economisch herstelfonds. Voor deze subsidie was eind vorig jaar/begin dit jaar erg veel belangstelling. De subsidie is bedoeld voor landbouwbedrijven.

 

Investeringen op basis van investeringslijst

De investering waarvoor u subsidie wilt aanvragen moet vermeld staan op de investeringslijst. De investeringen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

  • Categorie A: Precisielandbouw en Smart farming.
  • Categorie B: Digitalisering.
  • Categorie C: Water, droogte, verzilting.
  • Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering.
  • Categorie E: Natuurinclusieve landbouw en Kringlooplandbouw.

De investeringslijst is te vinden op de site van RVO: www.rvo.nl/subsidies-financiering/investering-pop3-2022.

 

Maximaal twee investeringen

U kunt voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen. Dit mogen investeringen uit verschillende categorieën zijn of verschillende investeringen binnen dezelfde categorie.

 

Subsidieaanvraag en -bedrag

U kunt deze subsidie aanvragen t/m 31 januari 2023. Het subsidiepercentage is 40%. Het minimale subsidiebedrag bedraagt € 20.000, het maximale € 150.000. Uw investering moet minimaal € 50.000 bedragen.
Voor Jonge landbouwers geldt geen hoger subsidiepercentage.

 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U heeft een actief landbouwbedrijf op 15 mei 2023.
  • U investeert in een nieuwe machine of installatie.
  • Het mag geen vervangingsinvestering zijn. Een investering in een ‘duurzamere machine’ mag wel.
  • U mag geen offerte of opdrachtbevestiging ondertekenen voordat u van RVO een ontvangstbevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen.
  • U gebruikt uw investering op uw eigen bedrijf.

 

Rangschikking op basis van puntensysteem

Aan iedere investering wordt een aantal punten toegekend: de ‘duurzaamheidscore’. Een aanvraag met het hoogst aantal punten komt het eerst voor subsidie in aanmerking. Dit beoordeelt RVO per categorie.

 

Zelfde categorie

Dient u uw aanvraag in op basis van twee investeringen binnen één categorie? Dan geldt het gemiddeld aantal punten van beide investeringen.

 

Twee investeringen uit verschillende categorieën

Vraagt u voor twee soorten investeringen binnen verschillende categorieën subsidie aan? Dan beoordeelt RVO per investering het aantal punten.

 

Meer weten?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling? Informeer dan bij uw adviseur naar de volledige investeringslijst en alle voorwaarden. Neem contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.