Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van de aanschafkosten.

Een aanvraag kan ook door een samenwerkingsverband worden ingediend. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. In dezelfde periode wordt ook de subsidieregeling voor innovatieprojecten ‘geïntegreerde gewasbescherming’ opengesteld. Echter een aanvrager kan maar voor één subsidieregeling een aanvraag indienen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 125.000. Het investeringsbedrag moet daardoor minimaal € 10.000 zijn.

 

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • Alleen nieuw apparatuur komen voor subsidie in aanmerking.
  • De aanvrager kan voor maximaal twee apparaten subsidie aanvragen.
  • Op het moment van aanvraag mogen nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Een offerte mag nog niet zijn ondertekend.
  • De aanvrager start binnen één maand na toewijzing van de subsidie met het project. Het project moet binnen één jaar zijn gerealiseerd.

De definitieve regeling vindt u straks terug via Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming (rvo.nl) hier kunt u ook de aanvraag indienen per 1 september.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya