Vanaf 2 maart 2020 kunnen MKB bedrijven subsidie aanvragen voor het stimuleren en ontwikkelen in het MKB. Dit kunnen zij alleen, of in een samenwerking met andere MKB bedrijven aanvragen. Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) stelt €48 miljoen per jaar ter beschikking voor het MKB en €1,2 miljoen per jaar voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Banen veranderen snel door technologische ontwikkelingen, daarnaast moeten mensen langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is daardoor van belang dat mensen blijven leren en ontwikkelen, hiervoor is de SLIM regeling bedoeld.

 

Deze subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven

a. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

b. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

c. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

d. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf;

e. de regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en implementeren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werkenden in de onderneming of het opschalen of uitbreiden van andere succesvolle projecten. Tot slot kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen van) een mbo opleiding in de derde leerweg.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met onze subsidieadviseur Jolanda de Jong via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar 088 2824000.