Naast de bijbaan en een vaste baan kunnen werknemers straks ook kiezen voor een tussenbaan. Met deze nieuwe variant kan een werknemer straks een tijdelijk contract in de supermarkt krijgen. Dit geldt voor vier jaar, waarbij bovendien budget beschikbaar is voor scholing. De verwachting is dat hij daarna makkelijker werk kan vinden in andere sectoren als de zorg of dienstverlening of binnen de levensmiddelensector.

 

Tussen bijbaan en vaste baan

Met de tussenbaan hebben de werkgevers en vakbond CNV Vakmensen een derde soort arbeidsvoorwaarde opgesteld om de cao voor de sector ingrijpend te vernieuwen. Werkgevers vinden vaste dienstverbanden vaak te duur, waardoor flexcontracten de laatste jaren een enorme vlucht hebben genomen. Met de tussenbaan maken de werkgevers nu maximaal gebruik van de wettelijke grenzen voor de toegestane flexperiode.

Streamer: Van de bijna 300 duizend medewerkers in supermarkten en speciaalzaken werkt de overgrote meerderheid op jaarcontracten van maximaal 12 uur per week en is jonger dan 23 jaar. Zo’n 25 tot 30 procent is vast in dienst.

Volgende week worden de uitkomsten van de onderhandelingen gepresenteerd aan de werkgevers, maar nu al duidelijk is dat medewerkers zelf hun scholingspotjes kunnen vullen met bijvoorbeeld overwerkuren, atv-dagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Meer zekerheid

Vakbond CNV heeft meegewerkt aan het plan. De vaste baan blijft belangrijk voor de vakbond, zegt Wessel Breunesse van CNV Vakmensen. “De tussenbaan komt niet als vervanging van de vaste baan. Medewerkers met een tijdelijk contract krijgen meer zekerheid en ze krijgen iets extra’s mee in de vorm van scholing. Zo kunnen ze een betere stap op de arbeidsmarkt zetten dan nu het geval is. Bovendien is dit goed voor het aanzien van onze sector.” Vakbond FNV doet niet mee bij de besprekingen over de vernieuwingen, omdat de laatste cao in de sector zonder de FNV gesloten is.

 

Binden en toch flexibel

De tussenbaan biedt alle betrokkenen kansen”, zegt Patricia Hoogstraaten van belangenbehartiger het Vakcentrum. “We binden werknemers voor langere tijd en werkgevers houden de flexibiliteit die ze wensen. De tussenbaan kan met name een oplossing bieden voor het in dienst nemen van carrière-switchers, herintreders, re-integreerders of ouderen.

 

Voordeel voor grote groep mensen

Ton Wilthagen is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg en vindt het een interessant voorstel dat ook geschikt is voor andere sectoren. “Een tussenbaan kan voordeel opleveren voor een grote groep mensen met een zwakkere arbeidspositie. Mits goed georganiseerd heeft deze groep dan zicht op langduriger werk en op een vervolgstap naar ander werk. Een nadeel kan volgens zijn dat werkgevers straks alleen nog maar tussenbanen aanbieden omdat vaste contracten een stuk duurder zijn. Dan zouden alle werknemers straks in tussenbanen werken. De vraag is hoe de sociale partners dat gaan vermijden.

Bron: SRA